Misiune

Principalul obiect de activitate didactică a Departamentului nostru este organizarea cursurilor introductive şi practice de predare a limbilor străine pentru români (engleză, rusă, albaneză), precum şi organizarea cursurilor de limbă română ca limbă străină (RLS) pentru cetăţenii străini sau români de pretutindeni din teritoriile vecine vorbitoare de limbă română, care vor să înveţe limba română şi să dobândească cunoştinţe esenţiale în limba, cultura şi civilizaţia românească;

Un alt obiectiv important este iniţierea, instruirea şi aprofundarea cunoştinţelor cultural-istorice ale studenţilor şi ale celor interesaţi prin disciplina imagologie istorică, cu precădere în domeniul mentalităţilor sud-est europene (în relaţie cu cele occidentale) ca în viitor ei să poată deveni ghizi culturali şi să îmbunătăţească imaginea României şi a Balcanilor în restul continentului, eficientizând relaţiile internaţionale din toate domeniile de interes reciproc. Absolvenţii cursurilor noastre se pot angaja şi ca interpreţi / translatori în diferite organizaţii naţionale şi internaţionale;

Pentru cadrele didactice ale Departamentului nostru un obiectiv de importanţă majoră este perfecţionarea sistemului de predare a limbilor străine cu scop specific (integrarea studenţilor străini în sistemul universitar românesc şi viceversa, elaborarea limbajelor de specialitate), realizarea unor module de învăţare rapidă a limbilor străine prin cursuri intensive, destinate unor studenţi din afara sistemului de învăţământ universitar (diplomaţi, funcţionari, angajaţi ai instituţiilor internaţionale, oameni de afaceri etc.). În cadrul acestui obiectiv, intenţionăm să dezvoltăm relaţiile de colaborare cu structurile corespunzătoare din cadrul  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cu instituţiile româneşti / străine de cultură din ţară şi străinătate, ca să putem contribui şi la învăţarea limbii române la distanţă.

În cadrul activităţilor ştiinţifice şi de predare a cursurilor, Departamentul va organiza întâlniri, mese rotunde şi lansări de carte românească şi străină, în colaborare cu diferite instituţii culturale româneşti;

De asemenea, Departamentul se angajează să realizeze schimb de informaţii ştiinţifice şi culturale, cărţi, reviste şi materiale ştiinţifice şi didactice, precum şi să prezinte cu regularitate activităţile partenerilor săi în site-urile, blogurile şi revistele Universităţii.